cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AktualnościProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Aktualności

01/27/14

Podpisanie umowy


W dniu 24 stycznia 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, pt:" Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowa i promocja marki".

Kategoria: Marketing i promocja
Napisał: umzgierz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu 500.000,00 PLN wydatki całkowicie kwalifikowane. Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie nieprzekraczającej 425.000,00 PLN stanowiącej maksymalnie 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym: 75.000,00 PLN wkład własny Gminy Miasto Zgierz.

W projekcie będą realizowane następujące zadania


Poprzednia strona: O projekcie: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP II budowy i promocji marki
Następna strona: Trakt Jeża

Print this page