cookies

Szlakiem jeża
Categories: Marketing i promocja 
      Date: Aug 13, 2014
     Title: Szlakiem jeża

W Zgierzu montowane są tablice z opisami najważniejszych zabytków miasta. Powstaje w ten sposób szlak spacerowy pod nazwą "Trakt jeża z Miasta Tkaczy - Zgierza". Tablice oprócz historii danego obiektu zawierają archiwalne zdjęcia budynków czy ciekawych miejsc. Każdą zdobi mąsiężna figurka jeża.- Na szlaku znajdzie się 29 najciekaszych budynków oraz miejsc związanych z historią Zgierza - mówi Karolina Kowalczyk-Bartczak z Urzędu Miasta Zgierza. - Przede wszystkim będą to obiekty Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, ale nie tylko. Turyści korzystający ze szlaku będą mogli zobaczyć także m.in. Kolegium Nauczycielskie, dawną fabrykę Wilhelma Fryderyka Zacherta czy byłą remizę ochotniczej straży ogniowej. Nadzór nad powstaniem szlaku sprawował wojewódzki konserwator zabytków. Na tablicach uwzględniono także tłumaczenie polskiej wersji na angielski.

(JAZ)
Na podst. "
Express Ilustrowany - Bliżej Ciebie" z dnia 02.08.2014 r.