cookies

Printing Płk. Wiesław Olender

Pełniąc obowiązki dowódcy Zgierskiej Jednostki Radiotechnicznej w latach 1996-2004 na trwałe wpisał się w chlubną historię Jednostki Wojskowej 2819 (uczestniczyła w ćwiczeniach NATO) i Garnizonu Zgierz.

Wniósł znaczący wkład w rozwój Zgierza i życie kulturalne miasta poprzez organizację imprez kulturalnych i turystycznych, z wielką determinacją i zaangażowaniem realizował zadania obronne w układzie narodowym i koalicyjnym.

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.

Radny Gminy Zgierz (V kadencja 2006-2010)