cookies

Printing Fundacja "Twórczy, Aktywni"

Siedziba:
95-100 Zgierz, ul Leśmiana 1
(przy Gimnazjum nr 3)

Adres prawny i korespondencyjny:
95-100 Zgierz, ul. Łódzka 88B/61

tel. 512 969 912

e-mail: fundacjatak@wp.pl
www: http://tworczyaktywni.pl/

Prezes: Jolanta Podwysocka

Fundacja powstała w kwietniu 2006 roku na bazie grupy nauczycieli upowszechniających od kilkunastu lat w regionie łódzkim formy edukacji pozaszkolnej, wspomagające uczenie się i rozwijające pamięć oraz kreatywność.

Działania: