cookies

Printing Centrum Medyczne "AS-MEDICA"

95-100 Zgierz, ul. Łódzka 82/84

tel. 42 715 69 21

e-mail: centrum@asmedica.pl
www: http://www.asmedica.pl/

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "AS-MEDICA" świadczy usługi medyczne w zakresie POZ w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.