cookies

Printing Ale Zgierz (gazeta)

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Konopnickiej 15

tel. 508 860 500, 609 153 033

e-mail: redakcja@alezgierz.pl
http://alezgierz.pl

Redaktor Naczelny: Tomasz Dominowski

Pismo bezpłatne (nakład 16.000 egz)

Wydawca: Niezależne Media Lokalne

Pierwszy numer ukazał się w 2012 r.