cookies

Printing Centrum STEPP


Centrum STEPP - Szkolenia, Terapia, Edukacja, Pomoc Psychologiczna

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13/21 (lok. 203) -  Centrum Biznesowo-Szkoleniowe

tel./fax 42 710 10 05
tel. 601 63 11 83

email: sekretariat@centrum-stepp.pl 
http://www.centrum-stepp.pl/

Dyrektor: Marta Borysiak

godz. pracy: 9:00-17:00 (na miejscu i w terenie)

Głównym nurtem pracy Centrum STEPP jest pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom współuzależnionym (partnerom osób uzależnionych), w tym również dzieciom (do dyspozycji pozostają: psycholog, terapeuta, pedagog).

Placówka oferuje profesjonalną pomoc terapeutyczną, udziela informacji o innych placówkach i ośrodkach, gdzie można zwrócić się z prośbą o pomoc, o ile nie jest w stanie jej świadczyć.

Placówka świadczy usługi zarówno płatne, jak i bezpłatne (np. w ramach współfinansowania ze środków UE lub w przypadkach przeciwdziałania patologiom społecznym, np.: przemocy w rodzinie).