cookies

Printing Panorama Zgierska (prasa)

Redakcja

95-100 Zgierz, ul. Aleksandrowska 9

tel. 42 665 94 30, 515 686 210
fax 42 665 94 37

e-mail: redakcja@panoramazgierska.pl
www: http://www.panoramazgierska.pl/, Facebook

Redaktor Naczelny: Michał Kaźmierczak - tel. 512 250 473

Wydawca i druk: Polska Press Sp. z o.o. (Łódź)

Pierwszy numer ukazał się 24.03.2015 r. (bezpłatny), kolejne numery od 31.03.2015 r. (płatne)

Informacyjno-publicystyczno-rozrywkowy tygodnik lokalny kierowany do wszystkich zgierzan.