cookies

Printing Fundacja Wasza Szansa95-100 Zgierz, ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 27

tel. 791 142 358

e-mail: fundacja@waszaszansa.pl
www: http://waszaszansa.republika.pl/, Facebook

Fundacja Wasza Szansa, zawiązana w 2013 roku przez Jacka i Małgorzatę Piaseckich oraz Monikę Kępińską głównie w celu wspierania osób opuszczających ośrodki szkolno-wychowawcze i poprawcze oraz zakłady karne w readaptacji społecznej, zdobyciu niezależności finansowej i samodzielności bytowej, jak również edukacji i rozwoju zawodowego poprzez zorganizowanie i prowadzenie schroniska przejściowego dla podopiecznych, została wpisana dnia 14. lipca 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000516569.

29. sierpnia 2014 roku ujawniliśmy statutowy projekt Fundacji Wasza Szansa Schronisko przejściowe, którego celem jest pozyskanie nieruchomości oraz zorganizowanie i uruchomienie tam przejściowego schroniska dla podopiecznych Fundacji Wasza Szansa z zapleczem doradczo-konsultacyjnym i szkoleniowym oraz gastronomicznym.