cookies

Printing Ministerstwa  

 

Miasto Zgierz przy realizacji wymienionych projektów korzystało m.in. ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (http://www.msport.gov.pl/) oraz Programu Wieloletniego "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (http://www.mswia.gov.pl/)