cookies

Printing Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Zgierzu


95-100 Zgierz, ul. Chełmska 16/18

tel. 042 719 07 27 
fax 042 716 67 63

e-mail: dpszgierz@wp.pl

Dyrektor: Elżbieta Sankowska

Jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zgierzu