cookies

Printing Stowarzyszenia MONAR

Organizacja pozarządowa, która od 30 lat pomaga ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - samotnym, chorym, skrzywdzonym przez los, uzależnionym, bezdomnym.

www.monar.org
http://monar.info.pl/

Placówki w województwie łódzkim: