cookies

Printing Związki

Związek jest zrzeszeniem, organizacją, zespołem osób fizycznych lub prawnych, zorganizowanych w celu realizacji wspólnych zamierzeń. Wiele grup zawodowych oraz osób o wspólnych zainteresowaniach i tym samym hobby, połączyło się w organizacje, działającą na terenie miasta Zgierza. Po drugiej wojnie światowej powstało kilka związków kombatantów, więźniów, żołnierzy, inwalidów, których połączyły wspólne wspomnienia i przeżycia. Emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne utworzyły organizację broniącą ich interesów oraz umożliwiająca aktywność społeczną.