cookies

Printing Grupa Anonimowych Alkoholików "u Marcina"


95-100 Zgierz, ul. Spacerowa 2

tel. 042 716 59 94

Mandatariusz: Tomasz Kobyliński

Otwarta grupa wsparcia założona w 1993 r.

Organizuje otwarte mitingi w każdy piątek o godz. 18.00 oraz okolicznościowe spotkania świąteczne.

Pomaga ludziom uzależnionym i ich rodzinom, wspiera w wytrwaniu w trzeźwości, oferuje pomoc informacyjną, udziela porad.