cookies

Printing Polish Pielęgniarskie Circle in Zgierz

Koło w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem narodowym, przynależność do PTP jest dobrowolna. PTP jest także towarzystwem naukowym i posiada osobowość prawną.