cookies

Printing Materials from the popular scientific session devoted to 180 anniversary of the signing of the "Agreement Zgierska Street" and the family Zachertów

Muzeum Miasta Zgierza, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
Zgierz, październik-listopad 2001 r.

--------------------------------------------------

Muzeum Miasta Zgierza i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza opracowały do druku teksty referatów wygłoszonych na sesji popularno-naukowej zorganizowanej w dniu 5 października 2001 r. w 180 rocznicę podpisania "Umowy Zgierskiej" - inicjującej rozwój osad włókienniczych w Królestwie Polskim.

Sesji towarzyszyła uroczystość podpisania umowy w współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Zgierz a Gminą Supraśl. Postacią łączącą oba miasta był Wilhelm Fryderyk Zachert współtwórca największych fabryk włókienniczych w pierwszej połowie XIX w. w Zgierzu, a po Powstaniu Listopadowym w Supraślu.

Jednocześnie w salach wystawowych Muzeum Miasta Zgierza została otwarta wystawa "Z albumu rodzinnego Zachertów" ilustrująca dzieje tej rodziny w Zgierzu i Supraślu. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Janowi Andrzejowi Zachertowi za udostępnienie materiałów z archiwum rodzinnego.

--------------------------------------------------

Referaty:

  • "Umowa Zgierska i początki przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim" - prof. dr hab. Stefan Pytlas (Uniwersytet Łódzki)
  • "Zaangażowanie rodziny Zachertów w rozwój życia religijnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu w XIX stuleciu" - ks. Marcin Undas (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu)
  • "Rodzina Zachertów i jej wkład w rozwój przemysłowy Zgierza" - dr Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Łódzki)
  • "Zgierskie inspiracje Zachertów w powstaniu ośrodka włókienniczego w Supraślu" - mgr Edyta Rucińska (Collegium Suprasliense Uniwersytet w Białymstoku)
  • Pozycja dostępna w Muzeum Miasta Zgierza