cookies

Printing Szkoły policealne

PLACÓWKI PUBLICZNE (bezpłatne)

REKRUTACJA na rok szkolny 2016/2017 do szkół policealnych odbywa się 20.06.-04.07.2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty

--------------------------------------------------