cookies

Printing Środowisko

Dział tematyczny poświęcony środowisku naturalnemu i jego ochronie, a także bezdomości zwierząt:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza 
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 - pok. 222, 218 (II piętro),  
tel. 42 714 31 51