cookies

Printing Zdrowie

Na terenie miasta Zgierza funkcjonują zarówno publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zaspokajają potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Niezależnie od organu założycielskiego mieszkańcy mają do nich dostęp poprzez funkcjonujące na terenie placówki służby zdrowia.

Zgierz przystąpił do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w 1997 r.

Przydatne linki:

http://kolejki.nfz.gov.pl/ - Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

 

                                                      
Zdrowie (Regionalny Serwis Informacyjny)      Profilaktyka (Regionalne Programy Zdrowotne)


Zintegrowany Informator Pacjenta

ogólnopolski serwis udostępniający zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia