cookies

Printing Pomoc

INFORMATOR - INFOLINIE (telefony pomocowe)

Przedstawiamy Państwu instytucje, placówki, telefony gdzie można znaleźć wszelkiego rodzaju pomoc.


Warto zobaczyć:
http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/ (pomoc ofiarom przestępstw)
http://www.pomocprawna.pl/

W obecnej sytuacji postępującego ubożenia społeczeństwa ogromną rolę odgrywa sprawne funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej oraz innych instytucji świadczących pomoc w różnych aspektach życia.

Na terenie miasta Zgierza prowadzona jest przez cały czas praca nad coraz bardziej skutecznym (w miarę możliwości, często niezależnych od samorządu terytorialnego) działaniem tego rodzaju instytucji.

***

ARCHIWUM

Pomoc w Zgierzu zimą 2009/2010