cookies

Printing Media informacyjne

Szybka, rzetelna informacja oraz przekazywanie mieszkańcom miasta obiektywnego obrazu otaczającej rzeczywistości to charakterystyczne cechy zgierskich mediów.

 

 

Rozwój techniki medialnej pozwala wciąż podnosić poziom przekazywanych informacji oraz na bieżąco i szczegółowo informować mieszkańców o ważnych problemach i trudnych tematach związanych z naszym regionem.

Bogate oferty telewizji kablowych i artykuły w prasie przyczyniają się także do promocji miasta oraz działających na jego terenie firm i instytucji. Oprócz działalności informacyjnej zgierskie media uczestniczą w życiu kulturalnym, oświatowym i gospodarczym miasta.