cookies

Printing Sławomierz Kazimierz Janiszewski

 

Mgr - ur. 08.01.1943 r. w Zgierzu

wykształcenie, zawód, absolwent, zatrudnienie: wyższe; adwokat; Uniwersytet Łódzki; Kancelaria Adwokacka

działalność samorządowa - stanowiska, funkcje, osiągnięcia: radny Rady Miasta Zgierza z ramienia Stowarzyszenia dla Rozwoju Zgierza II, III i IV kadencji; Wiceprzewodniczący RMZ II kadencji (1994-1998); Przewodniczący RMZ III kadencji (1998-2002)

staż działalności samorządowej: od 1990 r.

najważniejsze wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złota Odznaka ZSP; Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego

przynależność do stowarzyszeń i organizacji: Stowarzyszenie dla Rozwoju Zgierza (przewodniczący przez 9 lat), Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa (członek Rady przez 3 lata); Komisja Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich (przewodniczący przez 2 lata)

zainteresowania: podróże, książki

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl