cookies

Printing Fundusz Alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego

95-100 Zgierz, ul. Długa 77

tel. 42 717 45 89

e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl
www: http://mopszgierz.pl/

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.