cookies

Miasto Zgierz - Gmina Zgierz (Polska)WYBORY  ŁAWNIKÓW
kadencja 2016-2019

Referendum

Ankieta Wyniki

Prezentacja Miasta Zgierza

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     Fotoradar Straży Miejskiej w Zgierzu

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Gmina Zgierz (Polska)

Kontakt
Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
tel. 42 716 25 15, fax 42 716 45 54
www.gmina.zgierz.pl
ug@gmina.zgierz.pl

Umowa
Umowa o współpracy między miastem Zgierz a Gminą Zgierz została podpisana w dniu 27 sierpnia 2000 r. przez Prezydenta Miasta Zgierza Zbigniewa Zaparta i Wójta Gminy Zgierz Bronisława Matusza.

Dla miasta Zgierz była pierwszą umową podpisaną z krajowym partnerem, do tego momentu Zgierz miał jedynie czterech partnerów z zagranicy. Zawarcie umowy miało miejsce podczas Święta Plonów. W uroczystości uczestniczyli m. in.: przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, radni, dowództwa Garnizonu Zgierz, komendanci policji i straży pożarnej. Ówczesni Przewodniczący obydwu Rad: Miasta - Sławomierz Janiszewski i Gminy - Władysław Ruprecht podkreślali rangę tego wydarzenia oraz potrzebę podpisania takiej umowy partnerskiej pomiędzy sąsiadującymi gmina.

Głównymi kierunkami współpracy są wspólne działania w zakresie: rozwijania i wzbogacania samorządności lokalnej, infrastruktury komunalnej, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku. W tym celu strony będą wspierać współdziałania i wymianę doświadczeń między instytucjami i podmiotami gospodarczymi w wyżej wymienionych dziedzinach oraz organizować cykliczne spotkania w celu dokonania oceny realizacji niniejszej umowy i rozszerzenia ram współpracy o nowe dziedziny.


Poprzednia strona: Miasta Partnerskie
Następna strona: Glauchau (Niemcy)

Print this page