cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ZgProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zg

Projekt realizowany przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem zadania jest ochrona środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zadanie polega na montażu instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

Koszt całkowity realizacji zadania: 274.510,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 219.608,00 zł

Okres realizacji zadania: 2010

Projekt jest dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl


Poprzednia strona: Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu (2012)
Następna strona: Założenie trawników i obsadzenie drzewami niskopiennymi modernizowanego odcinka ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu od nr 30 do ulicy Staffa (2005)

Print this page