cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Moja Wymarzona Ekopracownia (2015)Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Moja Wymarzona Ekopracownia (2015)

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania w ramach konkursu
"MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - 2015"

1. Nazwa zadania: "Wymarzona pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu"

Wartość ogólna zadania: 25.794,00 zł
Wartość dofinansowania: 24.200,00 zł

Projekt obejmuje modernizację szkolnej pracowni przyrodniczej poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne, różnorodne środki dydaktyczne i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

***

2. Nazwa zadania: "Moja wymarzona ekopracownia z widokiem na las w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu"

Wartość ogólna zadania: 39.800,00 zł
Wartość dofinansowania: 37.800,00 zł

W ramach realizacji projektu w sali nr 311 powstała nowoczesna pracownia przyrodnicza wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne. Wyodrębniono w niej dwie części. Pierwsza to część multimedialna, która będzie przeznaczona do typowych zajęć lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem zestawu multimedialnego i tablicy interaktywnej. W drugiej części sali będą się odbywały zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie będą pracować w grupach z zestawami doświadczalnymi i modelami oraz samodzielnie przeprowadzać eksperymenty przyrodnicze.

***

Wszystkie wymienione wyżej projekty dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl


Poprzednia strona: Utworzenie Ogródków Dydaktycznych przy Przedszkolach (2015)
Następna strona: Projekty Edukacji Ekologicznej realizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta (2015)

Print this page