cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu"

 

Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

***

Okres realizacji projektu: 2004 - 2005

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2004-2005.

Projekt wspierał rozwój zasobów ludzkich. Kierowany był do uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Celem nadrzędnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży z terenów wiejskich. Realizacja projektu zachęciła młodzież z terenów wiejskich do podjęcia i kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej, co mogłoby być niemożliwe bez wsparcia finansowego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy uczniowie ubiegający się o stypendia zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Całość projektu dofinansowana w ramach ZPORR z EFS: 20.230 zł

***

Okres realizacji projektu: 2005 - 2006

Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2005-2006

Projekt wspierał rozwój zasobów ludzkich, kierowany był do uczniów Społecznego Liceum im. Romualda Traugutta w Zgierzu. Celem nadrzędnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży z terenów wiejskich.

Realizacja projektu zachęciła młodzież z terenów wiejskich do podjęcia i kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej, co mogłoby być niemożliwe bez wsparcia finansowego.

Całość projektu dofinansowana w ramach ZPORR z EFS: 22.500 zł

  


Poprzednia strona: Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu"
Następna strona: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Print this page