cookies

Uroczysty odbiór
Categories: Rewitalizacja_HCMZ
      Date: Nov 14, 2013
     Title: Uroczysty odbiór
W dniu 15 listopada 2013 r. o godzinie 9.00 nastąpi uroczysty odbiór zrewitalizowanego w ramach przedmiotowego projektu ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!