cookies

Printing Święto Miasta Zgierza

"Świętem Miasta jest corocznie pierwsza sobota czerwca" - Statut Miasta Zgierza

Główni organizatorzy: Urząd Miasta Zgierza
oraz: Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury Dziecka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i in.

Miejsce:
- Park Miejski im. T. Kościuszki w Zgierzu (ul. Piątkowska),
- MOSiR (ul. Wschodnia 2),
- Park Kulturowy Miasto Tkaczy (ul. Rembowskiego/Narutowicza)