cookies

Printing Zgierskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

tel. 042 716 30 02

Pn.-Pt. w godz. 8-15

Cele: inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zbiórkę środków finansowych na zakup sprzętu oraz leków potrzebnych do dializy osób z chorobami nerek.

Formy działań: udzielanie pomocy w dziedzinach: ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy społecznej.