cookies

Printing Parcele, Park

W 1974 roku w spisie zgierskich nazw fizjograficznych ukazała się nazwa Parcele. Naprawdę trudno ją zlokalizować. Tym bardziej, że wcześniej inkorporowano do miasta: Zegrzanki - parcele, Krzywie - parcele i Rudunki - parcele. Być może chodzi o jedną z tych nazw?

Park. Przypominam, ze jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów w naszym regionie. Założono go w 1826 roku jako ogród spacerowy. Co prawda dzisiejszy staw nie był jego częścią. Park sięgał od ul. Łęczyckiej do stawu właśnie. Największe atrakcje były pomiędzy dzisiejszą ulicą Piątkowską i właśnie Łęczycką. Dziś stoi tam basen i ośrodek zdrowia. Kiedyś stała tam restauracja, czyli traktiernia, czyli knajpa. To tam właśnie Jan Pietrusiński dokonał słynnego zamachu na Franciszka Helszer.

W latach 20. XX wieku dokonano regulacji stawu, usypano wyspę, której wcześniej nie było. Wytyczono alejki, posadzono kilka rzadkich egzemplarzy drzew. Park nosił różne nazwy. Najdawniejszą była "Ogród Królewski". Od 17.10.1917 roku nosił nazwę Parku Tadeusza Kościuszki.

W okresie międzywojennym po jego zagospodarowaniu, wydzierżawiono staw panu Wacławowi Cylke. Przy zbiegu obecnej ulicy Parkowej i alejki okołostawowej zbudował on restaurację "Pod Złotą Rybką". Pamiętajmy, że ówczesny park i staw to było centrum miasta. Tu koncentrowało się życie kulturalne, wypoczynkowe i sportowe (latem łódki i kajaki) zimą hokej. Pan Cylke płacił miastu chyba około 2.000 zł rocznie, ale utrzymywał wszystko w wielkim porządku. Staw zaczęto nazywać Stawem Cylkiego.

Po wojnie restauracją zawładnęli "działacze", którzy chcieli się szybko dorobić nie inwestując ani nie dbając o zagospodarowanie terenu. W międzyczasie powstawały ogromne konstrukcje do przesyłania lodowych kier na miejsce ich magazynowania, powstawały hangary harcerskie i inne chyba. Staw i Park nosiły dumne imię Stawu i Parku Miejskiego. Dziś park znów nosi nazwę Tadeusza Kościuszki, a jaki jest każdy widzi.

Maciej Wierzbowski

Na podst. "ITZ" Nr 38 (22-29.09.2009 r.)

--------------------------------------------------

Zobacz też: Zieleń miejska, Staw Miejski, Historia parku, Galeria zdjęć