cookies

Printing Zgierski Medal Wolności

 

Zgierski Medal Wolności ustanowiono zarządzeniem Nr 106/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie pamiątkowego "Zgierskiego Medalu Wolności" (zmienione zarządzeniem Nr 161/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 października 2010 r.).

Skład Kapituły Medalu
- Idzi Antczak,
- Antoni Boruch,
- Anna Gerlicz,
- Maria Jadczak,
- Tadeusz Piekarski,
- Marianna Romanowicz.

Zgierski Medal Wolności jest szczególnym uhonorowaniem osób, które:
- zakładały w latach 1980-1981 struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Zgierzu,
- były aktywnymi działaczami struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Zgierzu,
- były aktywnymi działaczami podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Zgierzu,
- sprzeciwiały się systemowi w stanie wojennym,
- aktywnie wspierały opozycję nie należąc do struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Zobacz też:
Galeria zdjęćobchody 30-lecia NSZZ "Solidarność" (program uroczystości), Dzień Solidarności i Wolności w Zgierzu 2011 - relacja (program)