cookies

Printing Prywatne Gimnazjum "Awans" (Gimnazjum "PRZY STASZICU")

 

95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 41

tel. 42 719 08 79 wew. 16, 607 679 846

 e-mail: przystaszicu@onet.eu
www: http://www.gimnazjumprzystaszicu.eu/

Dyrektor: Arkadiusz Kędzierski

Placówka niepubliczna.