cookies

Printing Zgierskie Centrum Kardiologii MED-PRO

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

tel. 42 231 47 00

Telefon zawałowy 606 440 290

www: http://www.med-pro.pl/

Od 01.02.2012 r. na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi z zakresu kardiologii.

Zakres usług:
- leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej)
- diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby wieńcowej
- diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
- ambulatoryjne leczenie w Poradni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii
- ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna

W skład Centrum wchodzi:
- Oddział Kardiologii Interwencyjnej
- Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
- Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej dla potrzeb kardiologii (w tym stanowisko dializacyjne)
- Pracownia Rentgenodiagonstyki Zabiegowej (hemodynamiki i elektrofizjologii)
- Poradnia Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii