cookies

Printing Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Zgierz im. Wojska Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce oraz naszym regionie. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy - stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. Komenda Hufca ZHP Zgierz skupia w swoich szeregach ponad 380 zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów. Misją Hufca jest danie możliwości młodym ludziom rozwijania się i przeżycia prawdziwej przygody w środowisku wolnym od zagrożeń cywilizacyjnych oraz przygotowanie ich - przy pomocy metody wychowawczej i form pracy właściwych harcerstwu, a także ideałów służby i wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim - do pełnienia roli świadomych obywateli, dojrzałych na płaszczyźnie duchowej, społecznej, intelektualnej i fizycznej.

Komenda Hufca ZHP Zgierz w roku 2012 obchodzi swoje stulecie. Harcerstwo w Zgierzu zapoczątkowali pierwsi skauci, którzy pojawili się na terenie naszego miasta na przełomie 1911/ 1912 r. 1 października 1919 r. utworzono w Zgierzu Hufiec Męski ZHP, wkrótce potem powstał Hufiec Żeński. Od tego czasu wychowujemy kolejne pokolenia młodzieży. Sposób wychowania, od szeregu lat jest jedyny w swoim rodzaju, charakterystyczny tylko dla naszej organizacji i zarazem skuteczny. Wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z metodą harcerską odbywa się w podstawowych jednostkach organizacyjnych - gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych . Wszystkie one razem tworzą nasz Hufiec.

Skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet, jeżeli inni od niego nie wymagają. Działania programowe Hufca ZHP w Zgierzu im. Wojska Polskiego odpowiadają na potrzeby i zainteresowania wielu środowisk dzieci i młodzieży we wszystkich grupach wiekowych z ternu Miasta Zgierz i Gminy Zgierz. Nasi instruktorzy i wychowankowie pełnią ważne funkcje w społeczeństwie. Są aktorami i politykami, lekarzami i sędziami, a przede wszystkim profesorami i nauczycielami.

Realizacja działań przebiega według ustalonych kierunków programowych:

Komenda Hufca ZHP Zgierz jest stałym partnerem wielu instytucji oraz organizacji w naszym mieście. Działania Komendy Hufca wielokrotnie przyczyniały się do promocji Zgierza na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Działania Hufca Zgierz zaowocowały współpracą miasta z miastami partnerskimi m.in. w Orzyszu, Kieżmarku na Słowacji.

Organizowane są szkolenia dla naszych instruktorów i harcerzy. Dotyczą one metodyki harcerskiej poszczególnych pionów wychowawczych, rozwijają zainteresowania zrzeszonej w naszym Związku młodzieży. Dzięki nim pogłębia ona swoją wiedzę związaną z ratownictwem medycznym, turystyką, żeglarstwem, itp. Dzięki staraniom instruktorów hufca powstał Harcerski Klub Ratowniczy wspierający rozwój nauki pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. HKR Adrenalina do tej pory przeszkolił wielu pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek współpracujących. Jego działania można było wielokrotnie zobaczyć podczas miejskich imprez kulturalnych.

Komenda Hufca niejednokrotnie organizowała różnego rodzaju przedsięwzięcia o zasięgu wojewódzkim. Do tego rodzaju wydarzeń zaliczyć możemy Rajd Kryminalny "Trop", nad którymi patronat objął Prezydent Miasta Zgierza.

Formy pracy takie jak rajdy, wycieczki oraz udział w świętach państwowych i miejskich pozwalają na podtrzymanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej harcerzy. Wartości te pielęgnowane były i są podczas letnich wyjazdów na Ukrainę, gdzie młodzież odbudowuje cmentarze Polskich Legionistów na Wołyniu. Dodatkowo dokonano ekshumacji i ponownego uroczystego pochówku poległych na Ukrainie polskich żołnierzy. Odbywa się również harcerska wyprawa rowerowa po „Ogień Niepodległości". Na rowerach harcerze docierają do Kostiuchnówki skąd pobierają Ogień i przywożą go do Polski na obchody Święta Niepodległości, po drodze odwiedzając większe miejscowości. Młodzież z naszego Hufca brała również udział w wyprawie do Rosji, do Orenburga, gdzie znajdują się groby żołnierzy z armii gen. Andersa. Komenda Hufca była organizatorem miejskich obchodów 11 Listopada, podczas których odbył się uroczysty capstrzyk oraz koncert pieśni i piosenek legionowych. W Muzeum Miasta Zgierza otwarto wystawę "10 lat Harcerskiej Służby Pamięci - Wołyń". Nad działaniami swój patronat objęła Wojewoda Łódzka Pani Jolanta Chełmińska. Działania Hufca wielokrotnie prezentowane były m.in. w Muzeum Miasta Zgierza, Senacie RP, Konsulacie RP w Łucku na Ukrainie.

Harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP wzięli również dwukrotnie udział w Harcerskiej Wyprawie do Katynia. Harcerze uczestniczyli także w kominku z rodzinami katyńskimi, który poprzedzał sam wyjazd do Rosji. Młodzież poznała historię Polski z czasów II wojny światowej oraz zbrodni na polskich jeńcach dokonanych przez kierownictwo ZSRR.

Podczas wakacji Komenda Hufca organizuje dla swoich harcerzy oraz dzieci z terenu miasta i gminy Harcerską Akcję Letnią. Młodzież ma do wyboru jeden z kilku prowadzonych obozów specjalnościowych w Okartowie m.in. obóz żeglarski, ratowniczy. Co roku na obozie odwiedzają nas zaprzyjaźnieni harcerze np. z Hufca Wołomin oraz goście z Ukrainy i Rosji, których niejednokrotnie gościliśmy również w naszym ośrodku w Grotnikach. Dla młodszych dzieci organizowane są również kolonie zuchowe w Grotnikach. Podczas lata młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić się w wybranych dziedzinach.

Na zakończenie każdego roku harcerskiego organizowane jest Forum Hufca, na którym instruktorzy i drużynowi mogą zaproponować nowe kierunki działalności hufca i pracy drużyn. Dzięki takim podsumowaniom do kalendarza programowego wpisał się także rajd "Trop" o zakresie wojewódzkim.

Komenda Hufca była również koordynatorem współpracy między szkołami z Polski: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ze Zgierza , Szkoła Podstawowa nr 5 ze Zgierza i Szkoła Podstawowa nr 164 z Łodzi oraz Gimnazjum 43 z Łodzi, a szkołami na Wołyniu na Ukrainie.