cookies

Printing Maciej Wierzbowski

Długoletni pracownik Urzędu Miasta Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza, działacz Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.

Zasłużony popularyzator historii i tradycji miasta Zgierza i regionu. Ma duże zasługi w popularyzacji historii Zgierza wśród młodzieży szkolnej. Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów o mieście i regionie.

W latach 1990-1998 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza (dwie kadencje).