cookies

Printing Jednostka Wojskowa 2819 w Zgierzu

JW nr 2819 (ul. Konstantynowska 85) przez 55 lat istnienia w Zgierzu przyczyniła się do stałej współpracy i rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnego miasta.

Radiotechniczna jednostka mobilno-manewrowa stacjonuje w naszym mieście od 15.08.1956 r. Bierze udział w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych i kulturalnych. Brała udział w ćwiczeniach w ramach NATO.

Wielokrotnie wyróżniana.