cookies

Printing Stanisław Ogórkiewicz

Prezes Eurofoam Polska.

Prawdziwy i niezawodny przyjaciel harcerskich działań. Dzięki jego pomocy funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzona przez Komendę Hufca Zgierz. Wspiera dożywiane dzieci, zajęcia programowe i wypoczynek letni. Sponsor wielu imprez i działań nie tylko harcerzy. Komenda Hufca nominowała St. Ogórkiewicza do tytułu "Dobroczyńca Roku" przyznawanego przez Akademię Filantropii. Komendant Chorągwi Łódzkiej przyznał St. Ogórkiewiczowi odznakę "Przyjaciel Harcerstwa".

Członek Polskiego czerwonego Krzyża. Aktywnie włącza się w pomoc dla najbardziej potrzebujących (m.in. "Wyprawka dla Żaka", obiady dla najbiedniejszych uczniów). Propagator Honorowego krwiodawstwa.