cookies

Printing PULS POWIATU

Miesięcznik Promocyjno-Informacyjny Powiatu Zgierskiego

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. 42 288 81 60

e-mail: promocja@powiat.zgierz.pl

Wersja elektroniczna

Redaktor Naczelna: Małgorzata Tomczuk

Pismo bezpłatne (nakład: 10.000)

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Pierwszy numer ukazał się w kwietniu 2012 r. - więcej