cookies

Printing Projekt "Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian"

Projekt "Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian" powstał w odpowiedzi na małe zaangażowanie zgierzanek i zgierzan w procesy podejmowania decyzji o mieście, sprzyjające izolacji władzy, rządzeniu miastem w oderwaniu od potrzeb mieszkanek i mieszkańców. Niski poziom partycypacji często wynika z niewiedzy, nieznajomości zasad funkcjonowania administracji publicznej, co onieśmiela w zetknięciu z władzą.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz.

Więcej informacji na stronie projektu: zagrajwmiasto.pl

Projekt "Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian" finansowany z środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.