cookies

Printing GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Płatność za odbiór odpadów

DEKLARACJA

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza

Dział gospodarowania odpadami komunalnymi
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
pok. 010 (parter) - tel. 42 714 31 67
pok. 011 (parter) - tel. 42 714 31 61 (przyjmowanie deklaracji)
pok. 012 (parter) - tel. 42 714 32 33

Firma wywozowa: RS II sp. z o.o.
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 10
tel. 42 716 25 80