cookies

Printing Ogólnodostępne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ogólnodostępne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

  • Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57
  • Zgierz, ul. Wiosny Ludów 22 - tel. 42 716 37 30

Kody odpadów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz