cookies

Printing Płatność za odbiór odpadów

Płatność za gospodarowanie odpadami
należna jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
(np. za miesiąc lipiec płacimy do 10 sierpnia)

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami.

Bez prowizji bankowych płatności można realizować we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Zgierzu.

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 18 - parter) za każdy kolejny miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.