cookies

Printing Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

W dniu 26 marca 2015 r. Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr VI/58/15 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz