cookies

Printing Wspólne postępowania w obu projektach

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30 TYS EURO:

 1. W dniu 15.01.2015 r. ogłoszono konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla projektów pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza" oraz "Szlak Architektury Włókienniczej Zgierza" w ramach projektu "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
  -
  Ogłoszenie o konkursie
  -
  Opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia
  -
  Formularz cenowy - plik .pdf, plik .doc
  - Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert