cookies

Printing Marian Jan Bednarek

Współzałożyciel i członek prezydium komisji zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy ZUT w Zgierzu 1980 r. Delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Ziemi Łódzkiej. Delegat MKR NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Szczecinie. Współzałożyciel i działacz podziemnych struktur NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" od 1981 r.

Odznaczony: Medalem za zasługi "O niepodległość Polski i prawa człowieka" (1980-1989) oraz "Zgierskim Medalem Wolności".

Związkowiec, dysydent, obrońca praw człowieka.