cookies

Printing Zgierski Medal 25 lat Samorządności

Osoby wyróżnione "Zgierskim Medalem - 25 lat Samorządności" za aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz samorządu terytorialnego, aktywność w organach samorządu terytorialnego i realizowanie działań służących rozwojowi miasta Zgierza na podstawie Zarządzenia Nr 166/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyznania pamiątkowego "Zgierskiego Medalu - 25 lat Samorządności":

  1. Krystyna Beniak
  2. Antoni Boruch
  3. Jan Maciej Czajkowski 
  4. Bohdan Czarnecki
  5. Józef Dąbrowski 
  6. Lech Dąbski
  7. Ryszard Dudek 
  8. Sławomierz Janiszewski
  9. Jarosław Komorowski
10. Krystyna Kowalczyk
11. Tomasz Kupis
12. Krzysztof Kwiatkowski
13. Grzegorz Leśniewicz
14. Stanisław Łodwig
15. Grzegorz Maciński
16. Karol Maśliński
17. Marek Matuszewski
18. Andrzej Mięsok
19. Jerzy Nastalczyk
20. Jerzy Sokół
21. Bogusław Stożek
22. Tomasz Tołłoczko
23. Maciej Wierzbowski
24. Adam Zamojski
25. Zbigniew Zapart

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w dniu 9 czerwca 2015 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza (relacja, galeria zdjęć)

Zgierski Medal 25 lat Samorządności ustanowiony Zarządzeniem Nr 136/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie pamiątkowego "Zgierskiego Medalu - 25 lat Samorządności".

Medal przyznany przez Prezydenta Miasta Zgierza na wniosek Kapituły osobom, które:
1) aktywnie uczestniczyły w działaniach na rzecz odrodzenia samorządu terytorialnego i tworzyły jego zręby w Zgierzu,
2) zasłużyły się w pracach zgierskiego samorządu w latach 1990-2015 poprzez aktywność w organach samorządowych miasta oraz jego jednostkach organizacyjnych i pomocniczych,
3) inicjowały i realizowały działania służące rozwojowi miasta.

Skład Kapituły Medalu:
1) Bohdan Bączak - zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
2) Radosław Gajda - przewodniczący Rady Miasta Zgierza,
3) Anna Majewska - II zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza,
4) Robert Starzyński - dyrektor Muzeum Miasta Zgierza,
5) Janusz Szmurlik - przewodniczący Rady Podregionu Zgierz NSZZ "Solidarność".