cookies

Printing Modernizacja hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Zgierzu (2005)

Projekt "Modernizacja hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Zgierzu" realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu, obejmował remont pokrycia i ocieplenia dachu budynku wraz z wykonaniem nowej instalacji odgromowej oraz instalacji centralnego ogrzewania wodno-pompowego.

Hala sportowa jest obiektem, z którego korzystają mieszkańcy Zgierza i całego regionu. Na jej terenie odbywają się imprezy i zawody sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Hala jest miejscem gdzie trenują zgierskie kluby sportowe.

Celem nadrzędnym projektu był remont pokrycia i ocieplenia dachu budynku wraz z wykonaniem nowej instalacji odgromowej oraz instalacji centralnego ogrzewania wodno-pompowego.

Koszt całkowity realizacji zadania: 975.000,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 300.000,00 zł

Okres realizacji zadania: 2005 - 2006