cookies

Printing Zgierskie Centrum Seniora


www.senior.zgierz.pl

W Zgierzu program dla seniorów realizuje
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Zgierza - ul. Popiełuszki 3a

ZGIERSKA KARTA SENIORA
Informacje o wydaniu Zgierskiej Karty Seniora
(składanie wniosków od 21 marca 2016 r.)

***

Dodatkowe informacje dotyczące seniorów na stronach: