cookies

Printing Przedszkola

 

Zajęcia dla dzieci w Zgierzu prowadzone są w 11 miejskich przedszkolach (placówki publiczne - jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierza):

oraz dwóch niepublicznych:

 ***

REKRUTACJA do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz odbywa się w marcu każdego roku - więcej.

Placówki realizując podstawy programowe, mają na celu kształtowanie, rozwój osobowości i wszechstronne wychowanie najmłodszego pokolenia.

Doświadczenia zdobyte na pierwszym szczeblu kształcenia rzutują niejednokrotnie na dalszy rozwój intelektualny dziecka, gdyż uczą się one pasji rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.

Zobacz też: Portal rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym